De historie van Café de Steen van Willemsoord zijn even onlosmakelijk met elkaar verbonden. De inrichting en menukaart van de Steen staan in het teken van de zeer bijzondere historie van Maatschappij van Weldadigheid.
OVER CAFÉ DE STEEN
OVER WILLEMSOORD